header3
Home | About Us | Contact Us

 

drijversnavspecificatiesnavtoepassingennavdamwandengrout- en grondankerseigen injectie


betoninjectie

Betoninjectie voor een kurkdroge oplossing

Om scheuren in beton te vullen en zo lekkage van wanden en vloeren te stoppen,
om zelfs gescheurd beton weer aan elkaar te “lijmen”, wordt betoninjectie toegepast.
Het beton wordt zodanig gedicht
dat de vereiste sterkte van het beton gewaarborgd blijft.

 

Injecteren

Omdat het doel van de reparatie en de oorzaak en aard van de scheurvorming
nogal kunnen verschillen,
zijn er verschillende injectiemethodes beschikbaar.
Wij zullen hieronder een tweetal methodes uiteenzetten.


Injecteren onder hoge druk:

Het hogedruk betoninjectie systeem wordt toegepast bij betoninjectie wanneer de harsen tot diep in de constructie moeten doordringen.

Iedere scheur of holle ruimte in het inwendige van de constructie wordt daarmee volledig gevuld.

Afhankelijk van de keuze van constructief of vochtwerende injectie zal er voor de constructieve injectie met een handpomp (zie afbeelding 1)

of met elektrische pomp (zie afbeelding 2) geïnjecteerd worden. De druk kan oplopen tot 400 bar (handpomp) en tot 250 bar met de elektrische pomp.

Een constructieve injectie gebeurt veelal met een injectiehars op epoxy-basis. Een epoxy heeft een hogere eindsterkte dan beton.

 

Bij vooral betoninjecties dient er veelal met hoge druk geïnjecteerd te worden en dit geschiet over het algemeen met een pneumatische pomp

(zie afbeelding 3) met een maximale werkdruk van ca. 250 bar.

Bij lekkages van gemetselde kelders, bouwputten, rioleringen, pompputten, gemalen en zwembaden zal de pneumatische pomp ook ingezet worden en varieerd de werkdruk van 20 tot 120 bar.

Met de Pneumatische pomp zal er over het algemeen alleen met gels, zoals onze eigen MBA 4+ en MBA 6+ geinjecteerd worden.                                                                                          

Elders op deze website vindt u wat meer specifike informatie betreffende de MBA 4+ en MBA 6+.

 

Injecteren onder lage druk:

Het lagedruk betoninjectie systeem wordt toegepast bij betoninjectie van onder meer scheuren die vanaf het scheuroppervlak toegankelijk zijn. De pneumatische pomp wordt bij optrekkend- en doorslaandvocht ingezet met een maximale druk van 30 bar, e.e.a. afhankelijk van de staat van het metselwerk.

Het verlijmen van bijvoorbeeld bestaande plavuizen geschiedt onder een maximale druk van 0,5 bar.


afbeeldingen