header3
Home | About Us | Contact Us

 

drijversnavspecificatiesnavtoepassingennavdamwandengrout- en grondankerseigen injectieDamwanden

damdiep

Bij het storten van onderwaterbeton kunnen, als gevolg van slibinsluitingen, imperfecties ontstaan die bij het leegpompen van de bouwput leiden tot grote, zelfs zandvoerende, lekkages. Ook de aansluiting op de verticale afsluiting van een bouwput, in de regel stalen damwanden, vertonen vaak lekkages. 

Tijdig ingrijpen is hierbij absoluut noodzakelijk om verdergaande schade te voorkomen als gevolg van ontzanding. Denk aan verzakkingen van de belendende bebouwing en aan de invloed op de grondwaterstand in de onmiddellijke omgeving.

 

De Betongroep heeft meerdere technieken en injectiematerialen in huis om elke damwandlekkage de baas te zijn. Zo kunnen wij de lekkage van binnenuit de bouwput afdichten. Indien de bouwput met water gevuld is zetten we duikers in om de reparatie onder water uit te voeren.

 

Bijkomend voordeel van het injecteren is dat de vertraging van de bouw tot een minimum beperkt kan blijven. Onze eigen injectieharsen, de MBA 4+ en MBA 6+, zijn in staat om flexibele en sterke afdichtingen te creëren en kunnen al naar gelang de situatie en zelfs tijdens de injectie in omslagtijd en uithardingsterkte volledig worden aangepast.

 

Damwanden worden gebruikt voor:

- Bouwkuip begrenzing

- Dijkversteviging

- Kademuren                                                           

- Grondkering

- Grondwaterkering

- Isoleren van verontreinigde locaties

 

                      Diepwanden

Naast stalen damwanden worden diepwanden veelal gebruikt voor bouwput begrenzing.

In tegenstelling tot de stalen damwanden zijn diepwanden een blijvende in de grond gemaakte wand, die in dikte kunnen variëren van 50 tot 150 cm. De diepte van de diepwanden kan de 40 meter ver overstijgen.

 

- Diepwanden worden gebruikt voor

- Bouwkuip begrenzing

- Fundering van bouwwerken                      

- Dijkversteviging

- Kademuren                                                           

- Grondkering

- Grondwaterkering

- Isoleren van verontreinigde locaties

- Tunnelbouw

 

Bij het maken van ondergrondse constructies, door middel van diepwanden, kunnen er lekkages ontstaan bij de voegen tussen de diepwandpanelen. Ook in het diepwandpaneel zelf kunnen, bij het storten van het beton, grindnesten ontstaan die lekkages veroorzaken in de diepwandconstructie.

Nadat de diepwand volledig ontgraven is en er een vloer is gestort, kunnen er lekkages ontstaan bij de aansluiting van de vloer op de wand als gevolg van een te hoge waterdruk.

 

<empty>