header3
Home | About Us | Contact Us

 

drijversnavspecificatiesnavtoepassingennavdamwandengrout- en grondankerseigen injectie

 

groutankers

Grout- en grondankers

Door een hoge grondwaterstand en constructieve voorwaarden komt

het voor dat groutankers of grondankers aan de bovenzijde in de

bouwput onder het grondwaterniveau gemaakt moeten worden.

Het maken van een waterdichte oplossing is hierbij niet eenvoudig.

 

De Betongroep levert snelle en doeltreffende oplossingen om

groutankerkoppen waterdicht op te leveren door middel van injecteren.
Zowel preventief als in het geval van een acute lekkage die per
omgaande opgelost dient te worden.

Bij het gebruik van tijdelijke ankers, bijvoorbeeld indien damwanden
verwijderd moeten worden, heeft De Betongroep adequate middelen
in huis om
verregaande lekkage, al dan niet gepaard gaand met
ontgronding, snel op te lossen. Het opheffen van voornoemde lekkages
geschiet in de regel van binnenuit en het preventief injecteren over het
algemeen achter  de damwand constructie.

Onze adviseurs zijn gaarne bereid reeds in de planfase hierover met u

mee te denken.