header3
Home | About Us | Contact Us

 

betonrot1
betonherstel

betonschadebetonherstelvloeistofdicht makenkunstof vloerenslijtlagen


Betonherstel (betonrot)

Betonrot komt vooral voor bij gebouwen en constructies uit de 20ste eeuw.

Dit is niet zo verwonderlijk omdat, tot de opkomst van onze betoncentrales,

beton over het algemeen handmatig gemengd en verwerkt werd.

Tevens is de dekking van de wapening veelal onvoldoende zodat vocht

en watertransport de wapening kan aantasten en betonrot ontstaat.

Buiten het visuele aspect kan betonrot grote gevolgen hebben voor uw huis,

gebouw of andere betonconstructies. Het is niet ondenkbaar dat op termijn

gebouwen of andere constructies, zoals betontrappen, overhangende

betonconstructies (uitkragingen en balkons) zullen bezwijken na langdurige aantasting.

 

Over het algemeen geldt, hoe langer men wacht met repareren,

hoe groter de problemen worden en hoe hoger de kosten kunnen zijn van herstel.

Betonrot is als het ware een ziekte en dient genezen te worden!

 

Betonrot is een term die gebruikt wordt voor bepaalde schade aan veelal gewapend beton.

Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening

begint te roesten. Roesten is een expansieve reactie (roest zet uit) en doet aldus het

beton barsten. Dit proces is zeer nadelig voor de sterkte van het beton en aldus voor

de gehele betonconstructie.

Betonrot komt meestal voor in betonelementen die het einde van hun levensduur

hebben bereikt, of wanneer het element niet goed ontworpen of uitgevoerd werd.

Betonrot wordt veroorzaakt door indringing van kooldioxide (CO2) van de lucht

(carbonatatie, soms ook carbonatie genoemd) of door indringing van chloriden.

Chloride-indringing komt meestal voor in zeeklimaat.

Betonrot komt ook voor in betonsoorten waar de voorgeschreven hoeveelheid

verhardingsversneller calciumchloride (CaCl2) overschreden werd.

De toepassing van calciumchloride is in Europa inmiddels verboden. Het chloride

werd in dat geval bij het maken van het element toegevoegd als bindingsversneller.

In beide gevallen wordt de beschermende ijzeroxidenlaag rond de wapening verbroken.

In de buitenlucht schilfert dit roestproduct normaal af, in basische omstandigheden

zoals die in beton voorkomen blijft dit een continue laag die zo de wapening beschermt.

In gecarbonateerd beton is de pH gedaald zodat de beschermlaag verdwijnt,

aanwezigheid van chloriden zorgt ervoor dat de beschermlaag oplost als ijzerchloride

(FeCl3) en zo uit het beton verdwijnt. 

----  Bronvermelding: Wikipedia